<div align="center"> <h1>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach</h1> <h3>Starachowicka straż pożarna</h3> <p>fire, straz, straż, komenda, KP PSP, pozar, pożar, starachowice, starachowicki, świętokrzyskie, ratownictwo, gaszenie, ratowanie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://straz.starachowice.pl" rel="nofollow">http://straz.starachowice.pl</a></p> </div>